1.1 Allmänt

Vid beställning ingås köpeavtalet först när Novabike.se har bekräftat beställningen med en orderbekräftelse skickad per e-post. En orderbekräftelse skapas per automatik i vårt system utan manuell granskning och skickas därefter till den e-postadress du angav när du genomförde din beställning. Kontrollera alltid informationen i orderbekräftelsen så att allt stämmer. Om vi konstaterar en eventuell felaktighet i beställningen som t ex angivet pris, leveranstid eller andra oförutsedda fel kommer vi att meddela dig. Du är då fri att ändra eller avbryta din beställning.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.


1.2 Åldersgräns

Avtal ingås endast med myndig person (18år och över) samt juridisk person.
Om beställaren är minderårig krävs målsmans medgivande.


1.3 Priser

Angivna priser på vår hemsida inkluderar moms och övriga skatter, vilka är inkluderade i totalkostnaden som visas i kassan. Priserna inkluderar inte fraktkostnad och beroende på produkters vikt och volym varierar fraktpriserna. Kostnaden för frakt adderas och redovisas i kassan innan köpet genomförs. Prisjusteringar kan för övrigt ske när som helst, utan föregående avisering.


1.4 Produktinformation och bilder

Vi reserverar oss för felaktigheter i produktinformation och specifikationer pga tryckfel eller tekniska fel. Färger och bildåtergivning kan variera beroende på bildskärmsinställningar. 


2. Leveranser


2.1 Leveranser

Vi arbetar aktivt för att erbjuda snabba och säkra leveranser. Beroende på beställningens vikt och volym väljs olika speditörer. Vi anlitar DHL och Postnord för våra transporter i första hand. Beroende på beställningens art kan denna delas upp i flera olika kollin. I samband med leverans skickas en spårningslänk ut antingen per mail eller SMS. 


2.2 Leveranstid

Leveranstiden visas på respektive produktsida. Varor med status "Lagervara" har en normal leveranstid på 2-4 arbetsdagar. Leveranstiden kan variera beroende på var i landet du bor och avvikelser kan förekomma som ligger utanför vår kontroll och påverkan.


2.3 Transportskada & försäkringar

Angivna priser på vår hemsida inkluderar moms och övriga skatter, vilka är inkluderade i totalkostnaden som visas i kassan. Priserna inkluderar inte fraktkostnad och beroende på produkters vikt och volym varierar fraktpriserna. Kostnaden för frakt adderas och redovisas i kassan innan köpet genomförs. Prisjusteringar kan för övrigt ske när som helst, utan föregående avisering.

 • Packa varsamt upp emballaget och inspektera/dokumentera innehållet
 • Ta bilder på emballaget, detaljbilder på produktens skador samt helhetsbild av produkten
 • Övrig dokumentation såsom utförd service, oljebyten, uppskattad körtid etc.


2.4 Outlösta försändelser

Ej mottagen leverans/outlösta paket omfattas inte av ångerrätten, du debiteras därför en administration- och returfraktkostnad på 120 kronor för försändelser understigande 20kg. Skrymmande försändelser och pallgods debiteras en kostnad på 550kr för försändelser mellan 20-70kg samt en kostnad på 1200kr för försändelser överstigande 70kg. 


2.5 Leveransförseningar

Efter att din beställning av speditör hämtats från vårt lager övergår transporttid och transportansvar till aktuellt fraktbolag. Vi kan i detta skede ej ge någon leveransgaranti. Vi friskriver oss ifrån ersättningskrav kopplade till förseningar efter  att transportbolaget hämtat godset från vårt lager. 


3. Betalning & priser


Allmänt

Vid beställning ingås köpeavtalet först när Novabike.se har bekräftat beställningen med en orderbekräftelse skickad per e-post. En orderbekräftelse skapas per automatik i vårt system utan manuell granskning och skickas därefter till den e-postadress du angav när du genomförde din beställning. Kontrollera alltid informationen i orderbekräftelsen så att allt stämmer. Om vi konstaterar en eventuell felaktighet i beställningen som t ex angivet pris, leveranstid eller andra oförutsedda händelser kommer vi att meddela dig. Du är då fri att ändra eller avbryta din beställning.


Åldersgräns

Avtal ingås endast med myndig person (personer över 18år) Om beställaren är minderårig behöver målsman godkänna samt ge tillåtelse för att beställningen ska kunna behandlas.


Priser

Angivna priser på vår hemsida inkluderar moms och övriga skatter, vilka är inkluderade i totalkostnaden som visas i kassan. Priserna inkluderar inte fraktkostnad och beroende på produkters vikt och volym varierar fraktpriserna. Kostnaden för frakt adderas och redovisas i kassan innan köpet genomförs. Prisjusteringar kan för övrigt ske när som helst, utan föregående avisering.


Produktinformation och bilder

Vi reserverar oss för felaktigheter i produktinformation och specifikationer pga tryckfel eller tekniska fel. Färger och bildåtergivning kan variera beroende på bildskärmsinställningar. 


4. Garantier


Villkor

Novabike lämnar 6 månaders garanti på samtliga produkter och delar om inte en längre garanti anges. Motorgarantin är 6 månader unnder förutsättning att underhåll och service sker enligt underhållsplan. Garantin gäller mot fabrikationsfel eller ursprungsfel som orsakats av tillverkaren.

Du som privatkund har utöver garantin även upp till 3 års reklamationsrätt enligt konsumentverket. Vid en sådan reklamation behöver du som kund bevisa att felet fanns redan vid leveranstillfället, alltså ett så kallat ursprungsfel. Garantin täcker inte normalt slitage eller felaktig användning, samt yttre påverkan. Likaså eftersatt underhåll och service.

Garantin täcker den reklamerade delen men inte utbytet eller andra verkstadskostnader. Vid en reklamation är det viktigt att bifoga ordernummer samt kundnummer. Beskriva reklamationen på ett tydligt och detaljerat sätt med bilder eller filmklipp.


5. Ångerrätt


Allmänt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick.

Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din order av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer.

Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.


6. Reklamationer


6.1 Allmänt

Vi tillämpar reklamationsrätten du har enligt konsumentköplagen. Om det föreligger att en vara är felaktig, skadad eller har blivit felexpedierad ber vi dig att kontakta oss på reklamation@novabike.se
För att vi ska kunna hjälpa dig vidare behöver vi få inskickat nedanstående underlag:

 • Bilder / film med tydlig beskrivning av felet
 • Kvittokopia / orderbekräftelse 
 • Övrig dokumentation såsom utförd service, oljebyten, uppskattad körtid etc.

Vid en reklamation ska felet anmälas snarast eller så snart felet har upptäckts. Skälig tid för att ett fel har upptäckts eller borde ha upptäckts anses alltid vara inom två (2) månader.
För åberopande av reklamation krävs det att varans skötsel - och serviceråd har efterföljts samt att normal aktsamhet iakttagits.


6.2 Tvister

Om du inte är nöjd med din vara eller har andra synpunkter rekommenderar vi dig att i första hand kontakta oss för att upprätta en reklamation (se 6.1) Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende kan du som konsument vända dig till din lokala konsumentvägledare, alternativt allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige. Vid eventuell tvist följer Novabike alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Som konsument inom EU har du även möjlighet att lämna klagomål via Europeiska Kommissionen (EU ODR)

 • Allmänna Reklamationsnämnden
  BOX 174
  101 23 Stockholm

7. Force majeure


Allmänt

Novabike är befriad och ej ansvarig för skada som beror på myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad/strejk, mobilisering, valutarestriktion, systemfel, samt inskränkning i eller försening av leveranser från underleverantör eller annan liknande åtgärd som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Novabike lämnar 1 års garanti på samtliga produkter och delar om inte en längre garanti anges.

Motorgarantin är ett år. Under förutsättningar att underhåll och service sker enligt underhållsplan.

Garantin gäller mot fabrikationsfel eller ursprungsfel som orsakats av tillverkaren.

Du som privatkund har utöver garantin även upp till 3 års reklamationsrätt enligt konsumentverket. Vid en sådan reklamation behöver du som kund bevisa att felet fanns redan vid leveranstillfället, alltså ett så kallat ursprungsfel.

Garantin täcker inte normalt slitage eller felaktig användning, samt yttre påverkan.

Likaså eftersatt underhåll och service.

Garantin täcker den reklamerade delen men inte utbytet eller andra verkstadskostnader.

Vid en reklamation är det viktigt att bifoga ordernummer samt kundnummer.

Beskriva reklamationen på ett tydligt och detaljerat sätt med bilder eller filmklipp.

 

 

Vad händer vid en reklamation?

Efter att vi har fått in nödvändig information och dokumentation diskuterar vi och i vissa fall tillsammans med leverantören fram en lösning på reklamationen.

Vid ett bekräftat falla av fabrikationsfel skickar vi ut en ny del

Lösningen kan se lite olika ut beroende på vad som reklamerats.

Logga in